Před dvěma lety chtěli pronajmout pozemky na Klatovsku. Jenže z toho sešlo, když zjistili, že jsou jejich parcely začleněny do půdního bloku, na který za jeho obhospodařování čerpá od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) dotace Jiří L.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Lidovci jako možný jazýček na vahách

Přitom podle zjištění Práva neexistují žádné dokumenty, například nájemní smlouva, na základě kterých si tento půdní blok nechal dotyčný na SZIF zaevidovat.

Předmětné pozemky panem L. obhospodařovány nejsou, a proto nemůže splňovat podmínky pro čerpání dotacez trestního oznámení manželů K.

Možný podvod už začala prověřovat kriminálka. „Zatím nebudeme k případu poskytovat bližší informace,“ sdělila mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová. Pouze potvrdila, že policie obdržela podnět, týkající se podezření z nezákonné činnosti v oblasti čerpání zemědělských dotací.

Na policii se podle informací Práva obrátili právě manželé K. „Předmětné pozemky panem L. obhospodařovány nejsou, a proto nemůže splňovat podmínky pro čerpání dotace. Pozemky udržujeme na vlastní náklady a nikdy jsme je nepronajímali a i podle prohlášení bývalých vlastníků nebyly nikdy pronajímány,“ napsali do trestního oznámení s tím, že Jiří L. si musel být této skutečnosti vědom, přesto opakovaně o dotace žádal.

Z údajů vyplývá, že pozemky, které jsou nyní ve vlastnictví manželů K., byly součástí půdního bloku evidovaného na pana L. od roku 2004.

Nevyužili šanci

„V souladu s tehdy platnou legislativou nebyly v rámci evidence nových pozemků plošně přezkoumávány právní důvody jejich užívání a půdní blok bylo možné zaevidovat i na základě prostého ohlášení ze strany uživatele půdy, pakliže toto ohlášení nebylo v rozporu s ohlášením jiným,“ vysvětlila Vladimíra Nováková, mluvčí SZIF, který kontroluje plnění podmínek pro přijímání dotací na obhospodařování půdy.

Podle ní manželé K. v minulosti nezpochybnili evidenci pozemků ve svém vlastnictví na pana L.

„Jinými slovy nevyužili možnost, kterou jim jakožto vlastníkům pozemků dává zákon o zemědělství, jenž v zásadě uvádí to, že pakliže SIZF obdrží podnět ze strany vlastníka, zahájí vždy řízení o aktualizaci registru půdy, v rámci něhož právní důvody užívání pozemku prověří,“ pokračovala Nováková s tím, že v daném případě neměl SZIF žádný impulz k tomu, aby se oprávněností evidence předmětných pozemků zabýval.

Doplnila, že vlastníci pozemků mají možnost domáhat se civilní žalobou náhrady škody v případě, že došlo k užívání jejich nemovitosti protiprávně.

„Předmětný půdní blok už v evidenci na pana L. není a byl zrušen,“ uzavřela Nováková.