Před dvěma lety chtěli pronajmout pozemky na Klatovsku. Jenže z toho sešlo, když zjistili, že jsou jejich parcely začleněny do půdního bloku, na který za jeho obhospodařování čerpá od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) dotace Jiří L.

KOMENTÁŘ DNE:

Očima Saši Mitrofanova: ODS budoucím hegemonem? Dokáže i odpuzovat

Přitom podle zjištění Práva neexistují žádné dokumenty, například nájemní smlouva, na základě kterých si tento půdní blok nechal dotyčný na SZIF zaevidovat.

Předmětné pozemky panem L. obhospodařovány nejsou, a proto nemůže splňovat podmínky pro čerpání dotacez trestního oznámení manželů K.

Možný podvod už začala prověřovat kriminálka. „Zatím nebudeme k případu poskytovat bližší informace,“ sdělila mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová. Pouze potvrdila, že policie obdržela podnět, týkající se podezření z nezákonné činnosti v oblasti čerpání zemědělských dotací.

Na policii se podle informací Práva obrátili právě manželé K. „Předmětné pozemky panem L. obhospodařovány nejsou, a proto nemůže splňovat podmínky pro čerpání dotace. Pozemky udržujeme na vlastní náklady a nikdy jsme je nepronajímali a i podle prohlášení bývalých vlastníků nebyly nikdy pronajímány,“ napsali do trestního oznámení s tím, že Jiří L. si musel být této skutečnosti vědom, přesto opakovaně o dotace žádal.

Z údajů vyplývá, že pozemky, které jsou nyní ve vlastnictví manželů K., byly součástí půdního bloku evidovaného na pana L. od roku 2004.

Nevyužili šanci

„V souladu s tehdy platnou legislativou nebyly v rámci evidence nových pozemků plošně přezkoumávány právní důvody jejich užívání a půdní blok bylo možné zaevidovat i na základě prostého ohlášení ze strany uživatele půdy, pakliže toto ohlášení nebylo v rozporu s ohlášením jiným,“ vysvětlila Vladimíra Nováková, mluvčí SZIF, který kontroluje plnění podmínek pro přijímání dotací na obhospodařování půdy.

Podle ní manželé K. v minulosti nezpochybnili evidenci pozemků ve svém vlastnictví na pana L.

„Jinými slovy nevyužili možnost, kterou jim jakožto vlastníkům pozemků dává zákon o zemědělství, jenž v zásadě uvádí to, že pakliže SIZF obdrží podnět ze strany vlastníka, zahájí vždy řízení o aktualizaci registru půdy, v rámci něhož právní důvody užívání pozemku prověří,“ pokračovala Nováková s tím, že v daném případě neměl SZIF žádný impulz k tomu, aby se oprávněností evidence předmětných pozemků zabýval.

Doplnila, že vlastníci pozemků mají možnost domáhat se civilní žalobou náhrady škody v případě, že došlo k užívání jejich nemovitosti protiprávně.

„Předmětný půdní blok už v evidenci na pana L. není a byl zrušen,“ uzavřela Nováková.