Firmy totiž často inspektory nevpouštějí a radši riskují finanční sankci. Pokuty ale nechtějí platit.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Podle zprávy ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) loni dvě stovky inspektorů prověřily při 9583 kontrolách 9044 firem a podnikatelů. Inspektoři našli 3065 nelegálních zaměstnanců, což je o tisíc víc než předloni.

V 858 případech šlo o cizince. Ti pracovali buď bez řádné smlouvy, nebo neměli povolení k práci v Česku. Část z nich neměla dokonce ani platné povolení k pobytu na území ČR. Nejvíc odhalených nelegálních pracovníků pocházelo z Ukrajiny a Vietnamu.

Ze zemí EU to byli nejčastěji Rumuni, Slováci, Bulhaři a Maďaři. Nejčastěji dělali ve stavebnictví, ubytování, pohostinství, v obchodě nebo při sezónních pracích. Jde hlavně o nekvalifikované pracovníky v malých firmách.

Provinilcům, u kterých jsou nelegální zaměstnanci odhaleni, hrozí podle MPSV pokuta až 10 miliónů korun. Inspektorát práce uložil loni „za umožnění výkonu nelegální práce“ zaměstnavatelům 573 pokut v celkové výši 81 635 500 korun. Z toho 16 milióny „ocenila“ inspekce zaměstnavatele právě za nelegální práci cizinců.

Firmy se brání

Většina pokut zatím ale uhrazena nebyla, protože podniky využívají všechny cesty k tomu, jak se placení vyhnout.

Najaly si advokáty, podávají žaloby. Zpochybňují zjištění inspektorů, napadají záznamy pořízené při kontrole, snášejí důkazy a různé doklady, kterými chtějí oslabit výsledky prověrky.

Nejtěžší pozici má inspektorát v případě cizinců, protože nemůže sehnat majitele firmy s odkazem na to, že „není na území ČR“.

Podle Petra Habáně, mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), se inspektoři na své kontroly musejí pečlivě připravovat. Dopředu mj. zjišťují, jestli jim zaměstnavatelé umožní přístup na pracoviště.

Není totiž výjimkou, že vedení firmy inspektory na pracoviště nepustí. Raději riskují pokutu za „nesoučinnost“, než aby se provalilo, že zaměstnávají tzv. nelegály.

Legálně v Česku pracuje 323 tisíc cizinců
Legálně v Česku loni pracovalo v zaměstnaneckém poměru celkem 323 244 cizinců, což bylo o 62 tisíc více než v roce předcházejícím
Ze zemí EU to bylo 245 333 lidí, zatímco 77 911 pocházelo ze třetích zemí
Nejvíce zde pracuje Slováků (150 317), Poláků (24 982), Rumunů (22 861) a Bulharů (19 782)
Ze zemí mimo EU převažují Ukrajinci (41 847), Rusové (6703) a Vietnamci (5098)

„Pokud se chystají na kontrolu některé stavby, kde je předpoklad výskytu nelegálních pracovníků, pak se kontrola provádí v součinnosti s cizineckou policií nebo celní správou,“ řekl Habáň Právu.

O spolupráci policistů žádají inspektoři zejména u kontrol v restauracích a barech ve večerních a nočních hodinách.

V loňském roce kvůli nesoučinnosti inspektorát práce uložil pokutu ve 294 případech. Podle mluvčího Habáně nešlo vždy o výslovné odmítnutí kontroly. Častěji zaměstnavatelé nebyli schopni předložit doklady, aby prokázali, že nejde o nelegálního pracovníka. I to je však považováno za nesplnění povinnosti.

Jak mluvčí upřesnil, „pokud zaměstnavatel při kontrole nespolupracuje, tedy ji třeba ani neumožní, může mu být ve správním řízení uložena pokuta za přestupek či správní delikt podle kontrolního řádu. U fyzických osob to může být až do 200 tisíc Kč“.

Právnické a podnikající fyzické osoby mohou být potrestány až půlmiliónem korun.