Na záběrech jsou vidět jednotlivé technologie čištění spalin - elektroodlučovače, odsíření, katalyzátory a další technologické části, kterým dominuje vypouštění spalin komínem.

„I při pohledu do komína není patrné žádné zakouření či znečištění okolních ploch kouřem, což znamená, že spaliny jsou opravdu dokonale vyčištěny a komínem odchází pouze oxid uhličitý a vodní pára,“ vysvětluje hlavní ekolog spalovny Malešice Tomáš Baloch.

Do malešické spalovny denně sváží odpad až 250 popelářských aut, které po důkladné kontrole u brány náklad komunálního odpadu o hmotnosti až 7 tun vysypou do zásobníku nazývaného bunkr. Jedná se o halu o objemu 11 000 m3, kde se odpad dočasně skladuje a posléze přikládá jeřáby do kotlů.

Pohled do útrob malešické spalovny. Hala neboli bunkr, kde se dočasně skladuje odpad.

Pohled do útrob malešické spalovny. Hala neboli bunkr, kde se dočasně skladuje odpad.

FOTO: Novinky

Ve spalovně ZEVO (Zařízení na energetické využití odpadu) v Malešicích jsou celkem čtyři kotle, každý z nich může spálit za hodinu 10 až 12 tun odpadu. Tím zároveň každý z kotlů vyrobí 36 tun páry o teplotě 235 °C. Z odpadu se 80 procent mění na teplo, což je hlavní produkt, který spalovna vyrábí. Následně ho dodává domácnostem nebo na výrobu elektrické energie.

„Ročně se zde vyrobí teplo a světlo pro 20 tisíc pražských domácností. Pokud jste z Prahy, tak z největší pravděpodobností obsah vašeho koše nakonec skončí svoji cestu právě tady. ZEVO slouží z 95 % jako koncovka všech směsných komunálních odpadů, které se v Praze za rok vyprodukují,“ uvádí mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Ročně se zde energeticky využije přes 300 tisíc tun odpadu. Provoz je nepřetržitý, ve dne i v noci. Spalovna v Malešicích je v provozu od roku 1998.