Rozhodně pro obnovení trestu smrti se vyslovilo 27 procent dotázaných, podle dalších 31 procent lidí by měl „spíše existovat”.

Striktně hrdelní trest odmítá 15 procent dotázaných, spíše jej odmítá 20 procent respondentů. Sedm procent lidí nemá na věc jasný názor.

„Nejvyšší podíl (76 procent) zastánců nejvyššího trestu bylo možné zaznamenat v první polovině devadesátých let minulého století,” připomněla agentura s tím, že do roku 2002 zvolna klesal. Výrazněji vyšší byl pouze v letech 2005 a 2011, kdy se počet zastánců pohyboval kolem hranice dvou třetin populace.

Názor na trest smrti v ČR (v procentech)
 6/2014
5/2015
6/2016
Má existovat
59
58
58
Nemá existovat
35
3535
 nevím677
zdroj: CVVM

Posledním popraveným Čechem byl v únoru 1989 pětinásobný vrah Vladimír Lulek. Zemřel v pankrácké věznici. V červnu téhož roku byl v Bratislavě popraven ještě Slovák Štefan Svitek, který se stal posledním popraveným v tehdejším Československu.

Eutanazie lidem nevadí

Průzkum zjišťoval rovněž názory veřejnosti na eutanazii a interrupce. Zavést do českého právního řádu možnost ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka podporuje 66 procent lidí. Proti je 24 procent respondentů.

Názor, že žena sama má mít právo rozhodnout, zda má být provedeno umělé přerušení jejího těhotenství, zastává 68 procent lidí. Osmnáct procent  lidí se domnívá, že by interrupce měla být povolena jen s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu. Sedm procent Čechů by povolilo interrupci jen v případě ohrožení života těhotné a tři procenta  lidí by ji zcela zakázala.

Názory na eutanazii a interrupci se v posledních letech příliš nemění.

Průzkum proběhl od 3. do 20. června a zúčastnilo se jej 1005 respondentů.