Sochy vyrobené z hořického pískovce se nacházely ve výšce zhruba 22 metrů a váží od 1,2 do 1,6 tuny. Jako první se pomocí jeřábu dostala na zem socha zvaná Vzduch, za ní následovaly v průběhu tří hodin sochy Oheň, Voda a Země. Opravovat se budou poprvé od otevření budovy v roce 1891, jsou znečištěné a mají poškozené kovové části.

"Transfer této sochařské výzdoby z balustrády je dělaný kvůli tomu, že stav balustrády a prvků pod sousošími je na tom špatně i po statické stránce a budou tam probíhat opravy. Nejprve dojde k očištění soch. Jsou na nich nějaké krusty, prachové depozity jsou zapečené, proto jsou také tak tmavé. Pak dojde ke zpevnění poškozených částí," popsal hlavní restaurátor Jakub Rafl.

Každá socha je přitom poškozena jinak podle toho, jak je kámen rostlý a jak degraduje i vlivem počasí a umístění. Později by na ně měly být dosazeny zpět i kovové atributy, které budou zřejmě pozlaceny. Restaurátorské práce mají trvat půl roku až rok.

Akce vyžadovala opatrnou manipulaci

Při akci museli dělníci dodržovat bezpečnostní opatření, aby díla nebyla poškozena. Za pomoci věžového jeřábu trvalo sundat jednu sochu přibližně hodinu.

"Socha drží jen vlastní tíhou na atice objektu a je položena do cementové zálivky, která se před transportem soch oseká a socha se pak uvolní jeřábem," uvedl stavbyvedoucí společnosti Metrostav David Čech.

Nejrizikovější je podle něj odhadnout těžiště sochy tak, aby se při transportu nepřevrátila. Obvázat je dělníci museli opatrně, aby se pískovec, z něhož jsou vytvořeny, nerozdrtil. Mírný déšť, který občas sundávání provázel, podle stavebníků nevadí.

Čtyři ženské alegorické postavy budou do hlavního restaurátorského ateliéru v Praze 8 převezeny v pátek. Historická budova muzea prochází generální rekonstrukcí od loňského jara.

Z pravé balustrády už odinstalovali dělníci jiné tři sochy koncem dubna. Ženské figury představovaly Pilnost, Ušlechtilost a Pravdu. Dříve přitom byla z muzejní budovy sundána také socha Krásy. Sochy by se měly vrátit na svá původní místa v roce 2018, po dokončení opravných prací na fasádě historické budovy Národního muzea.