„Kontroloři prověřili využití 2,6 miliardy korun a zjistili, že peníze putovaly na výdaje, které s JIM nesouvisely. Vedení projektu navíc tyto výdaje ani neschválilo,” upozornila mluvčí NKÚ Olga Málková.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Kontrola zjistila, že 80 procent kontrolovaných prostředků vyčerpalo Generální finanční ředitelství (GFŘ), které je však použilo na běžné výdaje, platy a odměny zaměstnanců, rekonstrukce budov či pořízení nových aut.

Systém ani nezačal vznikat

„Informační systém JIM, který měl propojit informační systémy jednotlivých správců daní a pojistného a zajistit tak jejich jednotný výběr, přitom vůbec nezačal vznikat,” uvedla Málková.

Ministerstvo financí  konstatovalo, že pochybení spadají do kompetencí předchozích vlád. Mluvčí resortu Michal Žurovec uvedl, že vláda projekt rozhodnutím z července 2014 kvůli k celkové nedotaženosti zrušila.

Relevantní výdaje, tvrdí ministerstvo

"Veškeré výdaje, které byly od této doby na projekt JIM a související technickoorganizační opatření ze strany Finanční správy vynaloženy, vyplývaly z dříve uzavřených smluv," uvedl.

Podle resortu bylo 3,5 miliardy korun až na dílčí pochybení zjištěná NKÚ čerpáno na technickoorganizační opatření, která s projektem souvisela.

„Přestože se nejednalo o vyloženě neúčelné vynakládání prostředků, považuji takovou praxi za nepřijatelnou a netransparentní, neboť souvislost těchto nákladů s projektem, na který byly rozpočtovány, byla nedostatečná a zpochybnitelná,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Agendy se překrývají

Projekt vzniku JIM měly na starost rada a řídící výbor, v nichž měli zasedat zástupci resortů financí, práce a sociálních věcí a zdravotnictví.

„V době kontroly nebylo vůbec jasné, kdo ve výboru zasedal, protože na seznamu jeho členů, který ministerstvo financí kontrolorům předložilo, byla jména lidí, kteří už v resortech nepracují. Podle NKÚ vedení projektu neplnilo své úkoly, neinformovalo vládu a projekt nekontrolovalo,“ upozornila mluvčí, podle níž se rada za sedm let sešla pouze třikrát.

NKÚ připomněl, že řada údajů je stále vedena duplicitně. „Například jeden milión osob samostatně výdělečně činných vedou souběžně minimálně ve třech registrech,” dodala Málková a připomněl i další překrývání agend.

Evropská komise dlouhodobě upozorňuje, že podle údajů Světové banky trvá administrace daní v ČR 405 hodin ročně, což je druhý nejhorší výsledek v rámci zemí EU. Průměr v Unii je totiž jen 184 hodin a například v Irsku jde pouze o 82 hodin.