„Studie ukáže, jaké by stavba z odborného hlediska měla přínosy a náklady. Pokud studie proveditelnosti pro některou z variant vyjde, mohou se dělat další kroky,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Hledání skutečného lídra

Analýza by měla zhodnotit i rizika, která by projekt přinesl.

Již před několika lety se přitom dopady výstavby kanálu, který prosazuje prezident Miloš Zeman, zabývali vědci komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Podle jejich názoru nemá výstavba kanálu ekonomické, sociální ani ekologické opodstatnění a narušila by ekosystémy přirozených biotopů. [celá zpráva]

Návrh vedení kanálu Dunaj-Odra-Labe

Návrh vedení kanálu Dunaj–Odra–Labe.

FOTO: Mapy.cz

Zeman kanál často zmiňuje a podle březnového vyjádření jeho spolupracovníka a šéfa zahraničního odboru Pražského hradu Hynka Kmoníčka se o jeho výstavbu zajímají i čínští investoři. [celá zpráva]

Stavba za stovky miliard

Kanál, který by měl podle nejstřízlivějších odhadů přijít na víc než 200 miliard korun, by v případě výstavby spojil povodí tří moří. [celá zpráva]

Představy zastánců počítají se čtyřmi etapami výstavby. Nejprve by mělo jít o propojení Dunaje a Moravy, následně o splavnění úseku Hodonín–Přerov, respektive Přerov–Ostrava. Závěrečná etapa by spojila vodní cestou Přerov s Pardubicemi, respektive Odru a Labe.

Plán výstavby kanálu
1. etapa – napojení jižní Moravy na Dunaj vodní cestou a splavnění řeky Odry do Ostravy
2. etapa – prodloužení vodního koridoru z Hodonína do Přerova
3. etapa – prodloužení vodního koridoru z Přerova do Ostravy s možnou plavební odbočkou do Olomouce
4. etapa – prodloužení vodního koridoru z Přerova (Olomouce) do Pardubic

V kanále by musel být dostatek vody, aby byla zajištěna splavnost pro velké lodě. Zejména oblast jižní a střední Moravy by byla odkázána na přečerpávání vody z Dunaje a její zadržování soustavou zdymadel.

Jako největší úskalí se však jeví napojení Labe, které by muselo v Pardubickém kraji překonávat nemalé převýšení.

Zastánci kanálu hovoří o „výzvě pro odvážné projektanty" a v rámci možných variant spekulují o výstavbě několikakilometrových plavebních tunelů, akvaduktů a lodních zdvihadel, díky nimž by lodě překonaly i bezmála stometrové převýšení.