Sedm veřejných zakázek za celkem 392 miliónů korun zadalo ministerstvo v jednacím řízení bez uveřejnění, i když k tomu nemělo podle zákona důvod.

Resort také téměř dva roky platil každý měsíc paušální platbu za služby, které měl dodavatel poskytnout až na vyžádání ministerstva.

„Podle kontrolorů tak zaplatilo v letech 2010 až 2011 přes 33 miliónů korun zbytečně,” uvedla mluvčí NKÚ Olga Málková.

Chybí koncepce a registry měly zpoždění

Nekoncepční přístup ministerstva a způsob zadání způsobily zpoždění při vzniku nového Centrálního registru vozidel.

"I když MD vědělo už od roku 2008, že bude muset převést registr z ministerstva vnitra, zadalo jeho vývoj teprve půl roku před termínem spuštění v roce 2012. Vývoj registru vozidel podřadilo pod stávající smlouvu na IT služby," uvedl NKÚ.

Ministerstvo kvůli tomu podle kontrolorů nemohlo dobře nastavit smluvní podmínky. Dále NKÚ pracovníkům ministerstva vyčítá, že neanalyzovali včas kvalitu a stav dat v registru. Po spuštění nového registru proto zůstalo 800 000 nekompatibilních záznamů, míní NKÚ.

Nový registr spustilo ministerstvo se zpožděním a i pak se potýkal s řadou problémů, přesto ho od dodavatele převzalo bez výhrad, poznamenali kontroloři. Vývoj registru vozidel přitom stál přes 37 miliónů korun.

Informační systémy za miliardu

Se zpožděním se potýkaly také další systémy, Centrální registr řidičů a Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě. Ty mají být podle evropských předpisů propojeny se systémy dalších zemí EU.

"Ministerstvo to ale nezajistilo, takže Evropská komise podala na ČR po několika výzvách žaloby," uvedl NKÚ. Po ukončení kontroly EK žalobu kvůli rejstříku podnikatelů stáhla, stále prý ale hrozí sankce kvůli registru řidičů.

Propojení registrů řidičů má zamezit tomu, aby lidé, kteří přišli o řidičský průkaz v jedné zemi, ho získali v jiné členské zemi EU.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak ministerstvo dopravy naložilo s penězi určenými na informační systémy. Těch má ministerstvo celkem 50, kontroloři se podrobněji zabývali pěti nejvýznamnějšími z nich, za které ministerstvo zaplatilo přes 1,2 miliardy korun.

Problémy řešíme, tvrdí resort

Resort připomněl, že kontrola řešila období od roku 2010 a současné vedení proto řadu problémů zdědilo.

„Špatnou situaci postupně napravujeme a už v tom máme výsledky,” uvedl mluvčí resortu Tomáš Neřold.

Připomněl, že Centrální registr vozidel již funguje a ministerstvo rovněž eliminovalo riziko odsuzujícího rozsudku Evropského soudního dvora u všech řízení, která souvisela s propojením informačních systémů.