„Všechny ostatní se pak stěsnaly do poměrně úzkého intervalu od 2,91 do 3,25 s minimálními a vesměs nevýznamnými rozdíly v pořadí mezi sebou,” konstatovala agentura.

Ve srovnání s loňským šetřením si výrazněji polepšila prezidentská kancelář, jejíž hodnocení se z průměru 3,28 dostalo na 3,05.

Známkování institucí (průměr)
instituce5/20135/20155/2016
Ministerstvo kultury2,97 2,70 2,73
Ministerstvo životního prostředí 3,21 2,91 2,91
Ministerstvo financí4,06 3,12 2,98
Ministerstvo zemědělství3,37 3,00 2,98
Ministerstvo pro místní rozvoj3,22 3,00 3,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu3,43 3,05 3,02
Ministerstvo vnitra3,53 3,14 3,02
Ministerstvo zahraničních věcí 3,15 2,95 3,04
Ministerstvo obrany 3,28 3,05 3,04
Kancelář prezidenta republiky3,28 3,05
Ministerstvo dopravy 3,48 3,18 3,07
Ministerstvo školství3,25 2,99 3,14
Úřad vlády 3,73 3,21 3,15
Ministerstvo spravedlnosti 3,58 3,30 3,20
Ministerstvo práce a sociálních věcí 4,20 3,41 3,25
Ministerstvo zdravotnictví3,77 3,26 3,30
Při hodnocení bylo použito známkování jako ve škole
zdroj: CVVM

„Oproti roku 2013 je pak u všech úřadů, jež byly tehdy hodnoceny, aktuální hodnocení významně lepší,” upozornilo CVVM a připomnělo, že s výjimkou ministerstva zahraničních věcí a ministerstva školství je rozdíl v průměrné známce hodnocení větší než dvě desetiny. „U ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí činí řádově celý jeden stupeň,” uvádí průzkum.

Lepšího hodnocení se za svou loňskou činnost instituce dočkaly u stoupenců vládních ČSSD, ANOlidovců.

Hodnocení ministerstev se zlepšuje s životní úrovní respondentů. Hodnocení činnosti prezidentské kanceláře oproti tomu roste s věkem dotazovaných.

Průzkum proběhl od 2. do 6. května a zúčastnilo se jej 1015 respondentů.