Semelová patří k nejradikálnějším členům KSČM a představuje ultrakonzervativní „stalinistické“ křídlo partaje.

Komunisté se podle Semelové sice můžou v posledních letech opájet volebními úspěchy, ale realita je jiná. „Lžeme sami sobě. Nespokojenost s naší činností - nebo spíše nečinností - je viditelná. Máme heslo ‚s lidmi pro lidi‘ - ale řídíme se tím i ve vlastních řadách?“ plísnila delegáty sjezdu Semelová. „Zpohodlnění a sebeuspokojení nás vede do propasti,“ varovala.

Radikální poslankyně kritizovala i články v Haló novinách, oficiální tiskovině KSČM. „Zajímalo by mě, kdo a v jakém zájmu je řídí. A nejen je, ale i Ústřední výbor,“ naznačovala Semelová. „Mediální oddělení se rozpadá. Na zaměstnance pošleme audit soukromé firmy,“ řekla také.

KSČM podle ní chybí jednotné řízení. „Vedení, ať už bude jakékoliv, musí táhnout za jeden provaz,“ vzkázala.

Členů strany ubývá

Varovala také před ubýváním členské základny. Během čtyř let komunisté ztratili 10 000 členů. Momentálně má stranickou průkazku 43 tisíc lidí.

Na projev Semelové reagoval pardubický delegát Jan Foldyna. Prohlásil, že kritici často cílí na vedení strany, ale oni sami mívají slabiny. „Nesmíme si dovolit dvoukolejnost na stranické půdě,“ prohlásil.

„Socialismus neselhal”

Strana také na sjezdu představila analýzu období před rokem 1989. Píše v ní, že socialismus neselhal. „Uskutečňovaný model jen nezískal prostor pro vlastní rozvoj a řešení společenských problémů,” tvrdí analýza.

Minulost nelze podle strany líčit pouze v černých barvách, jak to často činí „oficiální antikomunistická propaganda“ po sametové revoluci. Komunisté tvrdí, že za jejich vlády byla vybudována komplexní struktura průmyslu, bylo dosaženo základní potravinové soběstačnosti a příkladná byla úroveň zdravotnictví.

KSČM na devátém sjezdu volí vedení, včetně předsedy. Rozhodovat se bude mezi dosavadním předsedou Vojtěchem Filipem, který má pověst politického profesionála a pragmatika, a představitelem radikálního křídla Josefem Skálou. Na předsedu kandiduje i zastupitel Prahy 6 Ivan Hrůza.