Náklady na založení firmy se sníží z 11 300 korun na 100 eur (zhruba 2700 korun), což byla jedna z podmínek Evropské unie pro čerpání peněz ze strukturálních a investičních fondů.

Současné náklady na založení společnosti s ručením omezeným v Česku více než trojnásobně převyšují částku požadovanou Evropskou komisí. Notáři se platí nejméně čtyři tisíce korun za sepsání zakladatelské listiny či smlouvy, soudu potom šest tisíc za prvozápis do rejstříku. Správní poplatek za případné ohlášení živnosti stojí další tisícovku. V případě, že notář provádí zápis, platí se mu další tři stovky.

Změna má podpořit podnikání

Cílem změny je podpora rozvoje podnikání. Pokles příjmů z vybraného soudního poplatku ministerstvo spravedlnosti předběžně odhadlo na 23 až 35 miliónů korun ročně.

Od poplatku za notářský zápis do veřejného rejstříku novela osvobozuje spolky, nadace a veřejně prospěšné společnosti. Spolky mohly už nyní o provedení zápisu bezplatně požádat soud.