Systematickou kontrolu budou provádět jednou za pět let speciálně vyškolení úředníci z ministerstva spravedlnosti a krajských soudů. Ti si u znalců vyberou tři náhodné posudky, které podrobí kontrole.

„Výsledkem by měly být přísné sankce, které způsobí, že za několik let se zase budeme moci spolehnout na kulaté razítko,“ uvedl Pelikán.

Zkouška i vyšší odměny

Podmínkou pro vykonávání povolání znalce by měla být i zkouška, kterou by žadatel musel složit. Zkouška by se měla skládat ze dvou částí - obecné a zvláštní podle odvětví, v němž chce znalec vykonávat svoji praxi.

Znalci, kteří v současnosti svoji činnost vykonávají, by se podle Pelikána měli podrobit pouze obecné části zkoušky, která je zaměřená především na jejich kvalifikaci pro práci u soudu.

Zákon naopak počítá i s vyšší odměnou pro znalce. Ze současných 100 až 350 korun za hodinu by se to mělo zvýšit na 300 až 550 korun za hodinu. Ministr ovšem dodal, že tato částka není konečná a v průběhu času by se navyšovala například podle inflace.

Zákon počítá i se zlepšením pověsti znaleckých ústavů. Nově se znaleckými ústavy budou moci nazývat pouze vědecké ústavy, tedy vysoké školy, případně vědecké ústavy. Znalci, kteří budou chtít společně podnikat, budou moci zakládat znalecké kanceláře.

Zákon je od středy v meziresortním připomínkovém řízení.

Novinka od roku 2018

„Já jsem u žádného věštce nebyl, tak vám to nemohou říct, ale udělám všechno pro to, aby se to podařilo prosadit,“ odpověděl Pelikán na otázku, jak to dopadne. Zákon by mohl vstoupit v platnost od 1. ledna 2018.