Ve srovnání s loňským rokem poklesl počet spokojených s členstvím v EU o sedm procentních bodů.

Lidé na Unii kritizují zejména nárůst byrokracie (81 procent), cítí se příliš omezováni evropskou legislativou (74 procent) a poukazují rovněž na odchody kvalifikovaných lidí do jiných členských států (72 procent).

Na druhou stranou většina oceňuje možnost studovat a žít v jiné zemi (77 procent) a přísun evropských dotací (69 procent).

„Otázku na to, zda má, nebo nemá být Česká republika členem Evropské unie, se ve výzkumu CVVM objevila již v dubnu 2012. V porovnání se situací před čtyřmi roky vyjádřilo názor, že máme být součástí EU, o osm procentních bodů méně respondentů,” uvedla agentura.

Souhlas s členstvím v Unii deklarovali nyní především mladší lidé, respondenti s dobrou životní úrovní a stoupenci pravice.

Průzkum proběhl od 4. do 11. dubna a zúčastnilo se jej 1063 respondentů.

Podle průzkumu z minulého týdne důvěřuje EU třetina lidí. [celá zpráva]