„Houby rostou letos na jaře poměrně dobře a skoro se dá říci nadprůměrně ve srovnání s předchozími měsíci, kdy jsme žehrali na sucho,” tvrdí Landa. Uplynulá zima sice mnoho vláhy nepřinesla, ale jarní přepršky houbám pomohly.

„Víceméně máme za sebou vlnu kačenek českých, kterých bylo poměrně dost,” uvedl Landa.

Aktuálně rostou smrže obecné, a to i ve městech, kde lze tyto jedlé houby často nalézt na mulčovací kůře. Nezvykle brzy letos začaly podle Landy růst i čirůvky májovky. Jejich výskyt obvykle předznamenává příchod celé řady dalších druhů hub.

Kdo chce zkusit své houbařské štěstí, měl by si dát pozor při sběru ucháčů. Jedlý, ale poměrně vzácný ucháč obrovský lze zaměnit za jedovatý ucháč obecný, varoval Landa.