„Současná podpora zaměstnávání cizinců je výrazně nižší, než byla v minulosti,” konstatovala agentura, podle níž je nynější míra souhlasných odpovědí nejnižší od roku 2003.

KOMENTÁŘ DNE:

Falešná debata O chybějící racionální debatě a nemožnosti rozumně argumentovat v době sekularizované západní civilizace přemítá Alexander Tomský. Čtěte zde >>

 Očima Saši Mitrofanova: Prostor zaplňují zbití černoši

Podle tří čtvrtin dotázaných (76 procent) ohrožuje levná cizí pracovní síla zaměstnávání českých občanů. Téměř stejné množství lidí (74 procent) má za to, že zaměstnávání cizinců by mělo být omezeno v oblastech s vysokou nezaměstnaností.

Dvě třetiny lidí (65 procent) souhlasí s tím, že by měli být cizinci zaměstnáváni jen na postech, o něž nemají Češi zájem. Nadpoloviční většina (57 procent) dotázaných považuje za správné upřednostňovat cizince ze zemí EU před ostatními.

Cizí kapitál

Nejednoznačný je naopak názor veřejnosti na to, zda příliv cizího kapitálu zlepšuje situaci na našem trhu práce. S tímto názorem se ztotožňuje 42 procent dotázaných, opačný názor má 39 procent respondentů.

„Při srovnání aktuálních výsledků s daty z předchozích let vidíme, že u většiny sledovaných položek došlo k významnému posunu. Nejvýraznější změnu jsme přitom zaznamenali v případě výroku, že při přijímání do práce je správné upřednostňovat cizince ze zemí EU proti jiným cizincům, kde narostl podíl souhlasících o 19 procentních bodů,” konstatovalo CVVM.