Podle 44 procent dotázaných je do korupce zapojena většina veřejných činitelů v ČR, dalších 22 procent je přesvědčeno, že v ní jedou téměř všichni. Méně než polovina veřejných činitelů je zkorumpovaná podle 24 procent dotázaných a jen čtyři procenta lidí vyjádřila přesvědčení, že se korupce týká jen několika málo jedinců.

Výsledky se v porovnání s loňským rokem téměř nezměnily, posun k optimismu lze však zaznamenat od roku 2014, kdy byla většina nebo všichni činitelé pod vlivem korupce podle 75 procent dotázaných.

Kolik veřejných činitelů podléhá podle Čechů korupci (v %)
Jen máloMéně než polovinaVětšinaTéměř všichniNevím
42444226
Zdroj: CVVM

Z vybraných institucí a oblastí veřejného života dopadly z hlediska korupce nejhůř politické strany, o jejichž zkorumpovanosti je přesvědčeno 73 procent respondentů. Podle 69 procent dotázaných je korupce průvodním jevem při rozdělování evropských dotací. O mnoho lépe nedopadla ministerstva a centrální úřady, které jsou dějištěm korupčního jednání podle 55 procent lidí. Stejné procento dotázaných má za to, že korupce panuje také na stavebních úřadech.

Naopak nejmenší míra korupce je podle dotázaných ve školství. Jako relativně málo zasažené korupcí vnímají Češi i banky a armádu.

Nikdo si nepolepšil

„Oproti šetření z minulého roku jsou občané více pesimističtí, pokud jde o míru korupce v rozdělování evropských dotací (vzestup o 0,11 bodu). Výrazněji se také zhoršilo hodnocení zkorumpovanosti sdělovacích prostředků (o 0,11 bodu). Obecně lze říci, že občané hodnotí většinu vybraných oblastí v porovnání s rokem 2015 více pesimisticky a žádná z institucí si v letošním roce významně nepolepšila,“ konstatuje zpráva CVVM.

O tom, že veřejné instituce jsou prolezlé korupcí, jsou podle CVVM přesvědčeni lidé deklarující špatnou životní úroveň své domácnosti a také lidé nespokojení s politickou situací v zemí a nedůvěřující současné vládě. Tito respondenti zároveň vyjádřili nejmenší ochotu jít k volbám, a pokud by přece jen přišli, volili by KSČM nebo SPD. Optimističtěji situaci vnímají lidé s vysokoškolským vzděláním a dobrou životní úrovní.

„Za povšimnutí také stojí významnější podíl (21 %) lidí ve věku 15 až 19 let, kteří nemají na věc jasně vymezený názor a volí odpověď nevím,“ připomíná CVVM.