V řeči čísel tak kontrolní hlášení podalo 84 procent plátců DPH.

Na chybně podaná kontrolní hlášení správce daně plátce upozorní a vyzve ho k odstranění nedostatků a opětovnému podání hlášení. Pokud bude v určené lhůtě kontrolní hlášení podáno ve správném formátu a struktuře, správce daně ho bude považovat za korektní a neuplatní vůči plátci žádnou sankci za pozdní podání.

I tak hrozí v souvislosti s kontrolním hlášením plátcům řada pokut, a to zejména v případech, kdy by závažně ztěžovali nebo mařili správu daní. Pokuty za pozdní podání chce ministerstvo financí novelou zmírnit, v některých případech dokonce promíjet.

Babiš: Dopadlo to dobře

„Kontrolní hlášení je nejúčinnější projekt proti podvodům na DPH,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš (ANO), podle něhož podání „dopadlo velmi dobře“.

Podle ministra čeká poctivé podnikatele méně kontrol a finanční správa se bude naopak více zaměřovat na podezřelé subjekty.

Firmy musí podávat kontrolní hlášení každý měsíc. Pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH, bude lhůta pro kontrolní hlášení závislá na lhůtě přiznání u DPH. Fyzické osoby mohou přiznání podávat měsíčně nebo čtvrtletně. Celkově se kontrolní hlášení týká zhruba 500 tisíc poplatníků.

Proti nástroji, který má bránit daňovým únikům, protestuje část podnikatelů i pravicová opozice.