Souhlas s přijetím uprchlíků a dát jim možnost usadit se na území Česka deklarovala dvě procenta dotázaných.

Z detailnějšího zkoumání plyne, že 43 procent lidí by souhlasilo s přijetím uprchlíků z Ukrajiny. Číslo je stejné jako při zářijovém průzkumu.

Výrazně odtažitější jsou lidé vůči migrantům z Blízkého východu a severní Afriky. Pro jejich přijetí se vyslovilo 16 procent lidí. V září tento názor zastávala čtvrtina občanů.

„Z předchozích šetření víme, že česká veřejnost očekává, že se cizinci co nejvíce přizpůsobí zvyklostem české kultury a dlouhodobě je vnímá jako určité bezpečnostní riziko,” konstatuje průzkum.

Slováci to vidí podobně

Postoje Čechů se v rámci  komparace názorů občanů zemí Visegrádské čtyřky blíží názorům Slováků, konstatovalo CVVM. Poláci a zejména Maďaři jsou v otázce přijímání uprchlíkům vstřícnější.

Proti přijetí uprchlíků je v Polsku 53 procent lidí. V Maďarsku je  podíl dotazovaných proti přijímání uprchlíků výrazně nižší, konkrétně 32 procent.

Není bez zajímavosti, že v Polsku se pro přijetí ukrajinských uprchlíků vyjádřilo 60 procent respondentů.

V České republice se o otázku imigrační krize zajímají tři čtvrtiny lidí (74 procent). „Pokud srovnáme zájem o dění kolem uprchlíků s ostatními aktuálními událostmi ve světě, vidíme, že přibližně stejný zájem projevuje veřejnost i o dění týkající se Islámského státu (67 procent). Zatímco o aktuální dění na Ukrajině se zajímá zhruba polovina dotazovaných (47 procent), ” uvedl průzkum.

Průzkum se konal od 30. listopadu do 7. prosince a zúčastnilo se ho 1048 osob.