Rodiče dívky, kterou odmítli nechat očkovat, napadli ústavnost pokuty, která činila 4000 korun pro každého z nich. Pokutu v minulosti potvrdil Městský soud v Praze i Nejvyšší správní soud, který připustil, že povinné očkování může za jistých okolností vést k újmě. Zároveň ale uvedl, že negativní názor na očkování a obava z rizik nevyvazuje rodiče z povinnosti umožnit vakcinaci dětí. Očkování je totiž přínosem pro celou společnost.

Rodiče v ústavní stížnosti tvrdili, že očkování odmítli kvůli svému svědomí i s ohledem na zájmy dítěte. Obávali se například autismu jako následku vakcinace. Nejlepší je podle nich přirozená imunita, kterou by očkování mohlo narušit. Nyní se případem musí znovu zabývat Městský soud v Praze.

ÚS připomněl, že ze strany soudů musí být posuzována naléhavost důvodů i společenské dopady, které odmítnutí vakcinace doprovázejí.

Podmínky se nemění

Očkování i po rozhodnutí ÚS i nadále zůstává povinné a je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy.

Za odmítnutí očkování lze podle zákona ukládat pokutu až do výše 10 000 korun, jak však ÚS připomněl, ve výjimečných případech od ní může být upuštěno.

Již loni v únoru ÚS konstatoval, že ministerstvo zdravotnictví má právo nařizovat povinné očkování dětí. „Úprava institutu povinného očkování je plně v kompetenci vnitrostátního zákonodárství,” konstatovali tehdy soudci. [celá zpráva]

Pro děti v Česku je povinné očkování hexavakcínou, která pokrývá záškrt, tetanus, černý kašel, dětskou obrnu, žloutenku typu B a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B. Další povinná vakcína chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicemi. Výjimku z povinnosti mají děti s prokázanou imunitou proti dané infekci nebo se stavem, který brání podání očkovací látky.