Situace podle materiálu aktuálně vyžaduje, aby policisté v terénu byli proškoleni, jak s těmito lidmi jednat, aby se sami strážci zákona v těchto citlivých záležitostech nedostali do potíží.

„Na základě stížnosti a opakujících se zásahů proti osobám užívajícím výsad a imunit proškolit na služebních srazech s postupem,“ uvádí jeden z aktuálních úkolů zápis Policie ČR pro Prahu 1. Postup platný již od roku 1997 byl všem policistům znovu rozeslán loni v říjnu.

I když strohé sdělení neobsahuje statistické přehledy, je očividné, že hlavně v centru hlavního města, kde je koncentrace lidí s výsadami největší, mají policisté s některými z nich a jejich rodinnými příslušníky občas plné ruce práce. Policisté ale hlavně diplomatům mohou pouze domlouvat. Na veřejnost probleskne jen zlomek případů. Oficiální čísla k tomu nejsou.

Dýchnout odmítl, vytasil se s pasem

Případy se stejně musí odkládat. Policisté z terénu potvrzují, že jen v Praze registrují desítky dopravních přestupků diplomatů.

Některé jsou už do očí bijící, jako například ten před čtyřmi lety, kdy rakouský diplomat vjel v noci vozem do parku u pražského hlavního nádraží, měl ohrozit chodce, přičemž odmítl dechovou zkoušku na alkohol a prokázal se diplomatickým pasem.

„Přestupková imunita znamená nemožnost potrestat dotčené osoby za spáchání přestupku. Mezi tyto osoby patří zejména členové diplomatické mise a její diplomatický personál, tedy velvyslanci, vyslanci, chargé d’affaires, radové, tajemníci, atašé a dále konzulové,“ upřesnila Hana Malá z ministerstva vnitra.

Obavy z medializace

Do okruhu osob s výsadami a imunitou patří prezident, soudci Ústavního soudu, poslanci a senátoři. Imunita vůči přestupkům je ale u poslanců a senátorů omezena.

„U poslanců a senátorů je jejich přestupková imunita fakticky zrušena a není v praxi využívána. V případě spáchání dopravního či jiného přestupku je poslanec pokutován a projednáván jako jakýkoli jiný občan,“ řekl Právu předseda ústavněprávního výboru Jeroným Tejc (ČSSD).

Negativní medializace je důvodem, proč se nikdo z poslanců neobrátil na výborJeroným Tejc, předseda ústavněprávního výboru

Má však právo tento postup odmítnout a obrátit se na mandátový výbor, který věc posoudí a rozhodne. „V takovém případě je však trest finančně daleko bolestnější, a navíc je zveřejněna podstata přestupku. Negativní medializace je důvodem, proč se v posledních letech nikdo z poslanců na výbor neobrátil a imunity nevyužil,“ vysvětlil Tejc.

„Přestupek, kterého se dopustil poslanec nebo senátor, může projednat policista v blokovém řízení, pokud přestupce nepožádá o projednání přestupku v disciplinárním řízení. Neprojedná-li policista přestupek na místě, věc oznámí příslušnému správnímu orgánu,“ konstatovala mluvčí Policejního prezidia Ivana Nguyenová. U trestního stíhání poslance ho Sněmovna buď rovnou vydá, nebo jej vydat odmítne a stíhání bude dokončeno po skončení mandátu poslance.

„V takovém případě se staví promlčecí lhůta a řízení se dokončí později. To je rozdíl proti kritizované úpravě devadesátých let, kdy bylo v případě nesouhlasu Sněmovny s vydáním trestní stíhání navždy vyloučeno. To však dnes neplatí. Poslance je samozřejmě možné zadržet při spáchání trestného činu, stejně jako každého jiného pachatele,“ dodal Tejc.

Nemají diplomaté těch výsad příliš?

Je-li ale zjištěno, že se přestupku dopustil diplomat, tedy osoba používající výsad a imunit, přestupek projednat nelze.

„Jiná a daleko složitější situace je v případě osob požívajících výsad a imunit, nejčastěji diplomatů. Ti jsou z působnosti naší jurisdikce vyloučeni na základě mezinárodních smluv. Základním pramenem zde je Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Tu nelze v našem parlamentu jednostranně měnit,“ potvrdil Tejc.

„Policista sepíše oznámení o přestupku a následně na oddělení mezinárodních styků Ministerstva zahraničních věcí ČR ověří, zda uvedená osoba v době spáchání přestupku plnila úkoly související s její funkcí. Pokud ano, policista věc odloží. V opačném případě jednání oznámí příslušnému úřadu,“ dodala Nguyenová.

Čísla o VIP nejsou

Jak Právo zjistilo, k velkému překvapení Policejní prezidium ani ministerstva vnitra a spravedlnosti neevidují, kolik přestupků či podezření na trestnou činnost u osob s imunitou a výsadami orgány činné v trestním řízení každoročně řeší, respektive u kolika diplomatů jsou nuceny je odkládat. Mluvčí všech tří úřadů shodně tvrdí, že žádné takové přehledy nemají ani o jaké skutky se jedná.

Pohled do archivu médií naznačuje, že například lidé s imunitou anebo jejich rodinní příslušníci, na které se samozřejmě nevztahuje, v minulosti spáchali dopravní nehody pod vlivem alkoholu, dopouštěli se výtržností, obvykle také pod vlivem.

Diplomaté jsou za přestupky prakticky nepostižitelní. Poslanci mají imunitu ořezanou. Je-li zjištěno, že se přestupku dopustil diplomat, přestupek projednat nelze.