„Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti představují zhruba třetinu příjmů rozpočtu ČR,” připomněl šéf úřadu Vilém Kahoun.

Každý měsíc tak lidé na pojistném odvedli do státní kasy přes 32 miliard korun.

Výběr pojistného v posledních letech vytrvale roste.

Vývoj příjmů na sociální zabezpečení (v miliardách Kč)
2011
357,9
2012
362,1
2013
362,8
2014
373,3
2015
394,5
zdroj: ČSSZ

Díky vysokým příjmům se meziročně z 39 na 30 miliard snížil schodek na účtu sociálního zabezpečení, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji na důchodové a nemocenské pojištění.

O necelých deset miliard korun se meziročně snížil i schodek mezi příjmy a výdaji na důchodové pojištění. Na něm stát loni vybral 351,9 miliardy a z účtu vyplatil 385,5 miliardy korun. Důchodový účet je v nejlepším stavu za posledních pět let, přesto je schodek přes 33 miliard.

V černých číslech zůstala bilance účtu nemocenského pojištění, kde se loni vybralo 27,2 miliardy korun. Výdaje představovaly 24,1 miliardy.

Sociální transfery představují vůbec nejvýznamnější položku v celém státním rozpočtu.