Aplikuje se nitrožilně jako běžná infuze. V průběhu vyšetřování mozku pozitronovou emisní tomografií na 18 pacientech v MOÚ bylo prokázáno, že se nové radiofarmakum kumuluje v nádorové části.

Znamená to, že zatímco při použití magnetické rezonance v mozku není příliš mnoho vidět, s novou metodou lékař vidí postiženou tkáň docela zřetelně a dokáže ji také přesněji lokalizovat.

„Pěkně se zobrazuje mozková tkáň s aktivními nádorovými buňkami – již po pěti minutách od aplikace radiofarmaka,“ vysvětlil náměstek pro vědu a výzkum MOÚ Marek Svoboda. To přináší větší možnosti pro radioterapii, lékař cíleně léčí postiženou tkáň a rychleji také objeví případnou recidivu.

Na lokalizaci jen 20 minut

„Výroba radiofarmaka je složitá, všechno začíná v urychlovači částic neboli cyklotronu, tam je vyprodukován radioaktivní izotop, ve speciálních stíněných boxech se naváže na ­samotnou látku a vzniká radiofarmakum. Po několikanásobné kontrole může být podáno pacientovi,“ vylíčil manažer ÚJV Jan Adam.

Limitující je čas, radioaktivní uhlík účinkuje pouze zhruba dvacet minut. Léčebný přípravek tedy bude aplikován v MOÚ a tam, kde vzniknou stejné podmínky.

ÚJV Řež předloží Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv žádost o registraci přípravku 11C-Methionin inj., poté bude vyjednána jeho úhrada ze zdravotního pojištění. Proběhne v příštím roce, kdy ho také začnou lékaři používat.