Senioři se podle důvodové zprávy stávají čím dál častěji oběťmi trestné činnosti zejména majetkového charakteru.

„Jsou častějšími oběťmi některých typů trestných činů, jako jsou krádeže, loupeže, podvody. Jsou to často lidé, pro které ty oficiality, které jsou spojeny s vyšetřováním trestné činnosti, způsobují další stres a trauma. Tohle by mělo odpadnout,“ komentoval Pelikán.

Ke zvlášť zranitelným obětem patří nyní děti a handicapovaní. Právě k nim by měly podle zákona přibýt i osoby vysokého věku. Za ty se považují příjemci starobního důchodu nebo lidé starší 60 let.

Citlivé zacházení i pro oběti terorismu

Nově by měli mít nárok na vyslechnutí speciálně vyškolenými policisty a citlivější a empatičtější zacházení. Oběti by si také mohly vybrat, zda je bude vyslýchat muž nebo žena.

Zákon by měl platit také pro oběti teroristických činů spáchaných z rasových nebo etnických důvodů. Zrychlí se také vyřizování žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem, které se v důsledku trestného činu ocitly v nepříznivé sociální situaci.