Otec Mašínové převedl v roce 1940 majetek na své děti, protože jako po členovi odbojové skupiny Tří králů (vedle Mašína tvořenou Josefem Balabánem a Václavem Morávkem) po něm páslo gestapo.

„Majetek na nás přepsal jen proto, že byl v tísni a nechtěl, aby se statek dostal do ruky nacistům v případě jeho smrti. Za normálních okolností by majetek na nás nepřeváděl,“ argumentovala Mašínová. Její otec byl nakonec gestapem v roce 1941 dopaden a o rok později popraven.

Když se bratři Mašínové prostříleli za komunismu do Německa, jejich podíly vlastnictví statku propadly státu. A v jeho majetku zůstaly i po roce 1989, protože se Ctirad ani Josef nevrátili do republiky. A kvůli majetkovým sporům statek stále více chátral. Mašínová se proto rozhodla situaci vyřešit žalobou, kterou se domáhala zrušení smlouvy, podle které přešel statek z otce na děti. Žaloba měla vést k tomu, že v den smrti byl Mašín stále vlastníkem nemovitosti.

Jde o zvláštní případ, který se týká rodinné památky po jednom z největších hrdinů naší zeměsoudce David Uhlíř

Jenže justice žalobu smetla ze stolu s tím, že o takovou věc nemůže žádat jen jeden z dědiců, přestože Mašínová tvrdila, že její bratři předem s žalobou souhlasili, ale nechtěli se kvůli tomu vracet do republiky z USA.

ÚS: Rodina se o dům postará lépe než stát

Podle verdiktu ÚS byl postup soudů zčásti správný, pokud se týkal toho, že zneplatnění smlouvy se může domáhat jen Mašínová sama. Senát se soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ale upozornil, že soudy měly Mašínovou upozornit, že žaloby se musí účastnit všichni dědici, a měly v této věci postupovat mnohem citlivěji, ne jen slepě dodržovat paragrafy bez ohledu na individuální specifika případu.

Statek v Lošanech na Kolínsku

Statek v Lošanech na Kolínsku

FOTO: Josef Vostárek, ČTK

„Jde o zvláštní případ, který se týká rodinné památky po jednom z největších hrdinů naší země. K dosažení spravedlivého procesu bylo nutné Mašínovou poučit o tom, že účastníky řízení musí být všichni dědicové po Josefu Mašínovi nebo jejich právní zástupci. ÚS konstatuje, že jde o výjimečnou poučovací povinnost,“ upozornil Uhlíř.

„V tomto případě by bylo vhodné, aby stát jako výraz úcty k památce generálmajora in memoriam Josefa Mašína hledal takové řešení majetkových vztahů, aby jeho rodný dům byl důstojnou památkou na něj. To jistě zabezpečí mnohem lépe rodina Mašínové než stát, který jej nechává chátrat,“ dodal Uhlíř.

Josef Mašín mladší dosud žije v USA, Ctirad tam zemřel v srpnu 2011.