„MŠMT jako řídicí orgán operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyměřilo pro tento program korekce ve výši 1,2 miliardy korun,” informovala mluvčí NKÚ Olga Málková, podle ní navíc nejde o konečnou  cifru.

„Výslednou částku nakonec zaplatí stát ze svého rozpočtu, místo aby byla proplacena z evropských fondů,” dodala Málková.

NKÚ chce vyjasnit skutečné náklady

Problémem je to, že korekce se nepromítají do závěrečného účtu, což NKÚ doporučuje změnit, aby tento obsahoval co možná nejvíce aktuálních údajů vycházejících z účetnictví. „A to včetně toho, kolik Českou republiku - po započtení korekcí a neuznatelných výdajů - skutečně stojí projekty dotované EU,” dodala mluvčí.

Jak upozornil šéf NKÚ Miroslav Kala, údaje z účetnictví slouží jako podklady pro ministerstvo financí či Český statistický úřad jako podklady pro odhady vládního dluhu či deficitu veřejných financí.

„Jde o zásadní údaje, které vypovídají o tom, v jaké kondici země je. Pokud nejsou úplné, nemůže se vláda spolehnout na to, že se rozhoduje na základě relevantních údajů. A to už vůbec nemluvím o významu těchto informací pro finanční trhy," doplnil Kala.