Znalec díla Jana Ámose Komenského byl v předlistopadovém období aktivní v disentu, pořádal filozofické semináře, v samizdatu šířil Spisy Jana Patočky a další zakázanou literaturu.

Kvůli podpisu Charty 77 byl propuštěn z Karlovy univerzity, v roce 1982 se stal mluvčím Charty.

Byl spoluzakladatelem Občanského fóra, v roce 1990 se stal prvním polistopadovým rektorem Karlovy univerzity. Za svou akademickou činnost získal devět čestných doktorátů.

Je také držitelem Řádu T. G. Masaryka III. třídy za celoživotní působení.

Radim Palouš na snímku z roku 1999

Radim Palouš na snímku z roku 1999

FOTO: Věra Cibulková, ČTK

Palouš je autorem stovek vědeckých prací a článků z filozofie, pedagogiky, filozofie výchovy a obecné didaktiky. Publikoval v Česku i v zahraničí. Mezi jeho díla patří Komenského Boží svět (1992), Rokování o roku (1994), Totalismus a holismus (1996), Světověk a Časování (2000), Ars Docendi (2004), O globalizaci (2005) či Heretická škola (2008).