V projednávaném případě společnost ČEZ Distribuce zjistila černý odběr na základě manipulace s elektroměrem. Podle znaleckého posudku byly plomby na elektroměru falzifikáty a číselníky byly přetočeny. Justice pak při výpočtu škody použila příslušnou energetickou vyhlášku a muži nařídila zaplatit jedenáctinásobek toho, co platil ve srovnatelném období dříve.

„Při takto výrazném rozdílu je třeba, aby soudy své rozhodnutí opřely o nějaké důkazy prokazující, že stěžovatel skutečně v období neoprávněného odběru takové množství elektřiny spotřeboval,“ upozornila soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková s tím, že distributor by měl u tak velkého rozdílu dokázat, že takto zvýšený odběr byl způsoben například pěstírnou marihuany, stavebními pracemi a podobně.

„Pokud je stěžovatel nucen bez jakýchkoli důkazů o skutečně způsobené škodě platit za spotřebu elektřiny až jedenáctinásobek částky, kterou platil v předchozích obdobích, klade to na něj nepřiměřené a nadměrné břemeno v rozporu s jeho právem na ochranu majetku,“ dodala Šimáčková s tím, že výsledná částka nemůže být současně sankcí za neoprávněný odběr.