Zarážející však je, že se tyto informace objevily až nyní. Přitom už řadu měsíců probíhají jednání, jakým způsobem společnosti pomoci ze strany města, kraje a státu pro zajištění dalších ročníků konání závodů. Na to, proč tomu tak je, Automotodrom redakci neodpověděl.

„Je s podivem, pokud společnost AMD informovala o svém předlužení pouze ministerstvo, a nikoliv kraj. Ještě ve středu totiž krajský úřad marně vyzýval AMD po předchozích pracovních jednáních k předložení žádosti o dotaci s přílohami vyžadovanými českým i evropským právem, o které by mohlo rozhodnout svolané mimořádné jednání zastupitelstva kraje v rámci dohody Automotodromu, ministerstva a kraje,“ reagoval hejtman Michal Hašek (ČSSD), který spolu s primátorem Brna Petrem Vokřálem (ANO) dlouhodobě usiluje o zachování světového šampionátu pro Brno a region.

„Za ještě podivnější bych považoval tuto informaci ve světle nedávného závěru auditu hospodaření AMD objednaného městem Brnem, jehož výsledky prezentoval primátor Vokřál. Nenaznačoval totiž žádný tak závažný problém. V této situaci bude nutné oddělit vyřešení nemožnosti dotovat AMD od rozhodnutí o vzniku spolku pro budoucí pořádání Velké ceny. Budu proto iniciovat okamžitou schůzku zástupců ministerstva, kraje a Brna a také jednání ministerstva a společnosti Dorna Sports o dořešení záležitosti financování Velké ceny,“ dodal Hašek.

Aktuálně nyní hledají možnosti, jak vytvořit spolek, který by byl spolupořadatelem závodů a splňoval veškerá kritéria evropské a české legislativy.

Podle některých náznaků je jednou z možných variant vznik spolku, pro nějž by byla partnerem pro pořádání budoucích závodů přímo Dorna.