Zpravodajské služby budou podle novely moci nově získat informace od telekomunikačních operátorů, budou mít přístup k informacím, které doposud byly chráněny bankovním tajemstvím, a dostanou se i k informacím od Finanční správy ČR. Novela má pomoci státu potírat zejména organizovaný zločin a terorismus.

Zpravodajci tak například v případě odposlechů měli pouze obsah hovoru, nikoliv údaje o tom, komu telefonní čísla patří. Nově by měli tyto informace od operátorů získat.

Pro normu hlasovalo 142 poslanců. Pokud ji schválí senátoři, dostane  ji k podpisu prezident.

Novela odpadového zákona i další normy

Novelizace se ve středu dočkal i zákon o odpadech.

Nová úprava jasně stanoví způsob bezhotovostních plateb při výkupu kovového odpadu, který byl často obcházen poté, co letos v březnu začala platit vyhláška, která měla bránit krádežím kovů. Sběrny nově budou muset vydávat poštovní poukázky nebo převádět peníze na účet.

Poslanci souhlasili rovněž s novelou o pojišťování a finančním vývozu se státní podporou, která zvyšuje dohled ministerstva financí na úvěry, které poskytuje  Česká exportní banka.

Pravicová opozice poukazovala na skutečnost, že norma dává možnost prolomení bankovního tajemství, byť se tak má stát výhradně pro účely kontroly podpory poskytované exportní bankou.

Sněmovna ve středu schválila i zákon o prevenci závažných havárií chemickými látkami.