Podle ministra si musí i policie uvědomit, že šibenice, které někteří účastníci protestního shromáždění nesli, k demokracii nepatří. [celá zpráva]

„Co se týká nošení maket šibenic, jde o nový prvek, a proto jsme požádali analyticko - legislativní odbor o stanovisko, jak jej posuzovat," uvedla Macalíková. Podle mluvčí nejspíš zasahující policisté v nošení makety šibenice nespatřili protizákonné jednání.

Postup policie při středeční demonstraci prošetřuje odbor vnitřní kontroly, který například analyzuje pořízené kamerové záznamy. Pokud by policisté při analýze materiálu dospěli k závěru, že by některý z projevů demonstrujících mohl naplňovat podezření ze správního deliktu, oznámí jej příslušnému orgánu.

„Výsledek prošetření postupu policie vedení sdělí do konce příštího týdne," uzavřela Macalíková.