Ústav nyní rozhodnutí analyzuje a rozhodne se, zda podá rozklad, sdělila mluvčí Lucie Šustková. Později v tiskovém prohlášení SÚKL dodal, že zakázky byly realizovány za vedení předchozího ředitele Pavla Březovského.

Při nákupu kancelářského nábytku se chybný postup týkal neurčitě stanoveného způsobu hodnocení dílčího kritéria kvality a uživatelského komfortu nabízených výrobků.

"Podobně v zakázce na optimalizaci podpůrných procesů nenastavil SÚKL způsob hodnocení dílčího kritéria transparentním způsobem," popsal Rafaj.

Chyby v zadávacím řízení

V zadávacím řízení na servisní kontrolu infrastruktury zadavatel chyboval dvakrát. Nestanovil požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny tak, aby uchazeči mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.

Navíc pro splnění technických předpokladů chtěl po uchazečích certifikát, jenž by prokazoval, že jsou partnerem firmy, která pro zadavatele vyrábí a spravuje systémy infrastruktury.

"Takový certifikát přitom nelze považovat za požadavek na vzdělání dodavatele či jeho odbornou kvalifikaci, ani jej nelze podřadit pod jiný technický kvalifikační předpoklad, jenž zadavatel může v rámci technické kvalifikace požadovat," sdělil Rafaj.

Chyby v IT zakázkách

Ústav také chyboval v řízení na aktualizaci softwarových licencí a na rozšíření podpory pro jiné licence. Požadoval jako splnění technických kvalifikačních předpokladů předložení dokladu, který by prokazoval, že uchazeč je oprávněným prodejcem systémů, které v rámci předmětné veřejné zakázky dodává, instaluje a konfiguruje, což je podle ÚOHS též nezákonné.

Další dva delikty spočívaly v rozdělení předmětu veřejné zakázky. V oblasti aplikační činnosti a aplikačního softwaru zadavatel od února do září 2012 uzavřel se společností Tronevia 25 samostatných objednávek.

"Nezákonně postupoval i v oblasti databázové a serverové infrastruktury, protože se společností Vítkovice IT Solutions postupně uzavřel od března do září 2012 čtrnáct samostatných objednávek na požadované služby. Rozdělením předmětu veřejných zakázek došlo ke snížení jejich předpokládaných hodnot pod zákonem stanovené finanční limity," uvedl Rafaj.

Ústav tím, že nezadal zakázky v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v zákoně, porušil zákon a jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.