Česká televize se při editoriálním rozhodování podle rady řídí platnými zákony, Kodexem ČT a žurnalistickými zásadami, jež povinnost vysílat tiskové konference mluvčího prezidenta nezmiňují. "Česká televize i Rada ČT je dokonce povinna takový nátlak odmítnout," píše se ve schváleném stanovisku. Zároveň rada konstatovala, že množství informací ve zpravodajství ČT o prezidentu Zemanovi je "v souladu s jeho postavením".

"Já musím v každém případě odmítnout, že by šlo o nátlak. Rada České televize tím říká, že kritické připomínky vůči České televizi jsou v podstatě zakázané. To je absolutně nepřijatelné," reagoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Rozhodnutí nicméně Hrad bere na vědomí a věc nejspíš nebude dále řešit.

Neodvysílání tiskové konference prezident před časem označil za směšnou a dětinskou pomstu za jeho dřívější výrok, že ČT neplní veřejnoprávní funkci. Kancléř Mynář ve stížnosti mimo jiné uvedl, že pravidelné tiskové konference prezidentova mluvčího jsou "vyjádřením stanovisek nejvyššího ústavního činitele k aktuálním problémům, a nemohou tedy podléhat cenzuře".

Česká televize, která na briefingu měla zpravodajský tým a odvysílala ho ze záznamu, své rozhodnutí zdůvodnila dramaturgicky - jelikož nebyla avizována žádná důležitá sdělení, upřednostnila ve vysílání jiná aktuální témata.