Křeslo ředitele pražských záchranářů bude volné od 1. července. Respektive do té doby by měla odborná komise vybrat kandidáta a zastupitelstvo ho schválit.

„Přihlásil jsem se. Podmínky splňuji a hlavně si myslím, že jsem vedl záchranku šestnáct let dobře. Koneckonců nikdo dosud ani neřekl ani nedokázal nic jiného. Tedy nic mi nebránilo a já využil svého práva. Předložil jsem svou koncepci a nyní je to na odborné porotě. Ale i když je dnes 12. června, zatím jsem nebyl nikým kontaktován, takže se zřejmě ještě nic neděje,“ řekl médiím Schwarz.

Mezi kritérii byla i věta o tom, že budoucí šéf městské organizace musí umět vycházet s podřízenými. Což je schopnost, kterou zpochybňovali odboráři pražské záchranky. Dlouhodobě si na přístup Schwarze k zaměstnancům stěžovali a vyhlásili na protest stávkovou pohotovost.

Čtrnáct kandidátů

Do výběrového řízení se přihlásilo 14 kandidátů, ze kterých by se mělo vybrat nejprve sedm a pak vítěz. V jaké fázi odborná komise je, nebo kdo se přihlásil s jakými koncepcemi, magistrát nechce prozradit.

Polooficiálně se však mluví o mužích, kteří v tuto chvíli zaujímají posty v pražské záchrance, například šéf vzdělávacího centra Alan Mejstřík, předseda odborové organizace pražské ZZS Jan Franěk, anebo takříkajíc z venku, Petr Kalouch - přednosta Kliniky rehabilitace a náměstek pro kvalitu a organizaci FN Motol.

Schwarz byl odvolán po auditu, který nezjistil v podstatě žádná pochybení, kromě napjatých vztahů mezi vedením a odbory. Když Schwarz odjel na služební cestu, radní na poslední chvíli zařadili do programu jeho odvolání, které schválili. [celá zpráva]

Stalo se tak v den, kdy záchranářští odboráři chtěli vyhlásit celorepublikovou pohotovostní stávku, aby podpořili pražské kolegy.