Zličínské pohřebiště bylo postupně objeveno v letech 2005 až 2008 při výstavbě obytného komplexu. Archeologové tehdy prozkoumali celé pohřebiště z doby stěhování národů, náležící takzvané vinařické skupině a datované do druhé až třetí třetiny 5. století n. l.

„Výstava je rozdělena na čtyři oddíly. Úvodem pojednává o době jako takové, další oddíl je o době stěhování národů v Čechách, kdo tady tehdy žil a jaké předměty užíval. Poté už následuje vlastní zličínské pohřebiště,“ uvedla kurátorka Miroslava Šmolíková.

Nejrozsáhlejší nekropole

Většina hrobů z tohoto období byla po celé Evropě vykradena, i přesto však odhaluje unikátní předměty. Návštěvník si díky konkrétním hrobům a kosterním pozůstatkům může představit, jakým způsobem se tehdy pohřbívalo. Zličín je známý svou kolekcí 18 zachovaných skleněných nádob. Odkryto zde bylo již 177 hrobů.

„Výzkum přinesl 16 tisíc předmětů, mezi nimi byly například nálezy bohaté ze zlata, stříbra i řada keramických nádob. Všechny tyto nálezy pocházejí v podstatě z celé Evropy,“ doplnil Milan Kuchařík ze společnosti Labrys, která se na výzkumu podílela.

Jde tak o dosud nejrozsáhlejší prozkoumanou nekropoli z doby stěhování národů na území Česka a jednu z největších ve střední Evropě. Na návštěvníky ale také čeká soubor nálezů z bohatého hrobu germánského velmože z Blučiny, početný soubor šperků, výbava hrobu „dámy z Měcholup“ a dalších předmětů z pražských i mimopražských pohřebišť právě z doby stěhování národů. Ty pocházejí ze sbírek Národního muzea.