Vyplývá to z textu obvinění, které má Právo k dispozici. Kromě samotného někdejšího šéfa nemocnice jeho podrobné zápisky přivodily stíhání i účetní Homolky Emílii Bialešové a právníkovi Romanu Žďárkovi.

Právě oni získali v roce 2008 lukrativní zakázku za více než 159 miliónů korun na externí účetní a medicínsko-právní služby pro nemocnici, kterou podle policie Dbalý v jejich prospěch zmanipuloval výměnou za pravidelné měsíční úplatky v celkové výši necelých 14 miliónů korun.

Homolka tím měla přijít o 49 miliónů korun, protože na nátlak Dbalého měla výběrová komise odsunout na druhé místo právě o tolik levnější nabídku jiné firmy. Celkem Dbalý podle policie přijal od Bialešové mezi lety 2009 a 2011 zhruba 8,5 miliónu.

To detektivové dokládají právě záznamy z Dbalého deníku, které už dříve citovalo Právo a které sám Dbalý označuje prostřednictvím své obhajoby za fiktivní.

Zápisky jsou věrohodné

Jenže policie je přesvědčena o opaku. „Policejní orgán provedl ověření pravdivosti údajů uváděných v diáři, kdy dospěl k jednoznačnému závěru, že záznamy v tomto diáři lze hodnotit jako zcela věrohodné,“ napsala k tomu policie do usnesení o zahájení trestního stíhání.

Detektivové tak na základě Dbalého deníku vyjmenovávají záznamy s údaji o údajných schůzkách, na kterých měla Bialešová vracet formou úplatku část peněz proudících z Homolky, ale také o tom, jak společně celá trojice ještě před podepsáním zakázky ladila taktiku.

Kromě konkurence se totiž museli vypořádat i s kritickými stanovisky antimonopolního úřadu. Všichni pak podle policie tvořili sehraný tým s jasně danými rolemi.

„Obvinění společně utvořili organizovanou skupinu, v níž si mezi sebou rozdělili úkoly. Vladimír Dbalý celé jednání inicioval a koordinoval, jako zástupce zadavatele zadávacího řízení toto pak přímo ovlivňoval, a to vždy po dohodě a poskytnutí rady od Emílie Bialešové a Romana Žďárka, kteří mu naopak pomáhali s formulací zadávací dokumentace, s písemnými reakcemi na námitky a žádostmi ostatních uchazečů,“ shrnuli policejní vyšetřovatelé jednání celé trojice.

Kromě té jsou od minulého týdne v další z větší spletité kauzy stíháni dvorní právník kontroverzního lobbisty Ivo Rittiga David Michal a externí poradci Dbalého z doby jeho ředitelování na Homolce Zdeněk Čáp a Josef Kantůrek.