Do internetového průzkumu se v únoru zapojilo 510 lidí mezi 15 a 59 lety. Výsledky jsou reprezentativní.

Podle agentury se Češi a Češky stavějí nejliberálněji k tomu, že by registrovaný partner či partnerka adoptovali biologického potomka svého protějšku. "Třetina respondentů s adopcí naprosto souhlasí, pětina vyjádřila určitou míru souhlasu, pouze 11 procent dotázaných se staví zásadně proti," uvedli autoři.

Umělé oplodnění by lesbickým ženám povolilo 51 procent dotázaných. Naopak by s ním nesouhlasilo 22 procent lidí. Proti osvojení dětí z dětských domovů párem gayů či leseb se staví 28 procent osob. Pro by podle agentury bylo 47 procent lidí.

Třetina souhlasí s adopcemi

Svobodní homosexuálové by si pak děti z ústavů mohli vzít podle třetiny dotázaných, nesouhlasí s tím víc než třetina odpovídajících. Zhruba čtvrtina lidí nemá ve svých postojích jasno a na otázky nedokáže dát odpovědi.

Celkem 52 procent lidí míní, že se děti dvou otců či dvou matek mají stejně dobře jako synové a dcery ostatních rodičů. O opaku je přesvědčeno 14 procent respondentů. Jasný názor na tuto věc nemá třetina Čechů a Češek. Podle čtvrtiny lidí děti, které vyrostou v "duhové rodině", budou mít zmatek ve své sexualitě, nebo budou samy homosexuální.

Nesouhlasí s tím 46 procent dotázaných. Čtvrtina osob si pak nemyslí, že by děti lesbických či gay párů byly častěji obětí šikany. O opaku je ale přesvědčeno 36 procent respondentů a dvě pětiny odpovědět nedokážou. Podle 44 procent osob chybí dětem dvou matek či dvou otců potřebný mužský či ženský vzor, 28 procent dotázaných si to nemyslí.

Nejliberálnější jsou mladé ženy

Podle agentury mají muži odmítavější postoj než ženy. Nejliberálnější jsou mladí od 15 do 29 let, konzervativnější pak lidé nad 45 let. Vstřícnější jsou lidé bez vyznání než věřící, členové církví a ti, kteří žádného homosexuála neznají.

Podobné otázky loni v květnu položilo i Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Tehdy si třetina Čechů a Češek myslela, že by homosexuálové měli mít právo adoptovat děti. V roce 2005 tento názor měla ani ne pětina lidí. Proti před deseti lety bylo 70 procent dotázaných, loni 57 procent.

Novelu o registrovaném partnerství, která by měla umožnit partnerům adoptovat vlastní dítě svého protějšku, připravilo 25 poslanců a poslankyň. Osvojení dětí z ústavů zákon ale dál nepovoluje. Vláda k návrhu nepřijala loni v říjnu žádné stanovisko, rozhodnout by měl Parlament.