Podnik má u těchto žádostí různé pochybnosti o oprávněnosti nároků církve. Vydání sporných majetků bude řešit ve správním řízení Státní pozemkový úřad.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Ten se ke konci ledna zatím dohodl s církvemi na vydání zhruba 13 tisíc hektarů půdy a 19 tisíc pozemků.

Církve podle zákona o majetkovém vyrovnání dostávají nemovitý majetek, o který byly za komunismu připraveny, v hodnotě zhruba 75 miliard korun.

Během 30 let stát církvím vyplácí také 59 miliard Kč navýšených o inflaci jako náhradu za nevydaný majetek. Zároveň se během 17 let církvím postupně až na nulu snižuje příspěvek na podporu činnosti, který činil asi 1,5 miliardy korun ročně. Platnost církevních restitucí potvrdil Ústavní soud.