Na stopu zapomenutého pokladu se dostal Martin Číhalík, který prováděl stavebně historický průzkum budovy. O schránce přitom neměl nikdo tušení. Pak ale Číhalík narazil v archivu na záznam o slavnostním uložení schránky za závěrečný kámen budovy. Poté, co si by jist, kde se schránka nachází, šla stranou akademická zdrženlivost a ke slovu se dostaly sbíječky. Po dvou hodinách pak otvor ve zdi vydal velkou schránku.

„Dokumenty ve schránce byly téměř nepoškozené, schránka byla ve stavu, jako by ji včera zazdili. Dokumenty ani fotografie jsme nemuseli vůbec rekonstruovat. Do stěny, kde byla uložena, se nedostala žádná vlhkost, navíc schránka byla pečlivě zaletovaná. Jenom její otvírání trvalo tři hodiny. Vevnitř byly mimo jiné fotografie ze stavby, které nikde jinde nejsou dochované nebo originální plány budovy podepsané jejími architekty,“ pochlubil se Číhalík.

Na výstavě jsou k vidění unikátní dokumenty.

Na výstavě jsou k vidění unikátní dokumenty.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Zemský stavovský dům, vybudovaný pro potřeby moravské sněmovny, byl postaven v letech 1875–1878 podle návrhu vídeňských architektů Antona Heffta a Roberta Raschky. Když byla v prosinci 1878 stavba zcela dokončena, moravský zemský hejtman Vojtěch Widmann do budovy slavnostně vložil měděnou schránku s dobovými dokumenty. Ty budou k vidění od 9 do 18 hodin ve foyer sněmovny. Navíc se uskuteční i komentované prohlídky, a sice v 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 a 17:30.

Schránka ukrývala i fotografie dokumentující stavbu.

Schránka ukrývala i fotografie dokumentující stavbu.

FOTO: Petr Kozelka, Právo