Souhlasíte s názory pana Konvičky?

Nesouhlasím se způsoby, jakými své názory šíří. Na názory vyjadřující obavy z islámu má kolega Konvička právo, ale způsoby, kterými je prosazuje, jsou mi odporné.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Neudivilo vás, z jakých zdrojů, tedy svědectví konvertitů od islámu na internetu a sto let starý Ottův slovník naučný, váš kolega-vědec vychází?

K tomu bych se nerad vyjadřoval. Jako rektor univerzity ho mohu hodnotit jako pedagoga či vědeckého pracovníka, nikoli však jeho soukromé aktivity, které s univerzitou nesouvisejí a od kterých se já i celé vedení univerzity distancujeme.

Martin Kovnička

Martin Konvička

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Univerzitní učitel se těší důvěře, že jeho názory jsou formovány výběrem relevantních pramenů, a proto mají svůj vliv. Mohou takovéto postoje zpochybňovat jeho profesionalitu?

To už je spekulace, a jak už jsem řekl, je to jeho soukromá aktivita, jakési hobby, kterým se zabývá. A jestli studuje prameny jenom z internetu, nebo z původních zdrojů, mi nepřináleží hodnotit. Co mi přináleží hodnotit, jsou způsoby, které přitom používá. To znamená, že kriticky přistupuji například k vulgarismům, kterých se dopouští. (Konvička o islámu mluví např. jako o úchylárně nebo o tom, že Mohamedův životopis „vypadá jako sbírka psychiatrických diagnóz a jeho činy by stačily na osádku středně velkého vězení“.)

ČTĚTE TAKÉ
Vláda musí zastavit islám. Jinak to zkusím já, říká aktivista Konvička

Takže se obáváte, že může poškodit jméno univerzity?

Toho se samozřejmě obávám, ale žijeme ve svobodné společnosti. Na druhou stranu podle zákona o vysokých školách rektorovi nepřináležejí jakékoli pravomoci v personálně-právních otázkách fakultních zaměstnanců. Jsou to pravomoci, které má zcela ve svých rukou děkan.

Zbývá vám nějaká možnost do toho zasahovat?

Ano, ale pouze v etické rovině. Požádal jsem proto Etickou komisi Jihočeské univerzity, která je mým poradním orgánem, aby prověřila způsoby, jakými své obavy z islámu vyjadřuje a jakým způsobem vystupuje na veřejnosti. To znamená vulgarismy, sprostoty a projevy, které samozřejmě nejsou adekvátní pro akademického pracovníka univerzity.