„Riziko, které nám hrozí, se jmenuje vyprázdnění demokracie a eroze parlamentarismu,“ prohlásil Sobotka.

Upozornil, že klesá důvěra v politiku, stejně jako účast lidí u voleb. „Hrozí nám odcizená demokracie, demokracie lhostejnosti a formální parlamentarismus,“ varoval. Parlament podle něj přestává plnit roli spojnice mezi lidmi a politiky.

Nazval tuto situaci krizí zapojení občanů do veřejného života. „Je to paradoxní, protože právě za tuto participaci jsme roku 1989 v ulicích demonstrovali,“ upozornil.

Podle Sobotky je proto potřeba opravit vazbu mezi vůlí občanů a výkonem moci. „Můžeme uspět jen tehdy, pokud budou lidé silněji cítit, že účast ve volbách má skutečně smysl,“ řekl. Vazbu mezi občany a politiky lze podle něj ozdravit skrze politické programy, jejichž nositelem budou autentické strany.