Novinkou, která usnadní vyřizování žádostí o cestovní pas, bude možnost požádat o jeho vydání u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

„Obdobně jako v případě vydání strojově čitelného občanského průkazu si občané budou moci zvolit, u jakého úřadu žádost podají,“ navrhlo ministerstvo vnitra v předloze, kterou rozeslalo do připomínkového řízení.

„Vydání cestovního pasu v krátké lhůtě bude vyžadovat přednostní zpracování žádosti a personalizace cestovního pasu, za což občan zaplatí vyšší správní poplatek,“ vysvětlil úřad. Poplatek se zvýší i u dětí do patnácti let, kde bude proti současnosti dvojnásobný a dosáhne 2000 korun.

Za výrazně vyšší částku získá žadatel plnohodnotný dokument. Znamená to, že bude platit deset let a bude vybaven biometrickými údaji a strojově čitelnou zónou, což umožní jeho držiteli cestovat do všech států světa bez jakéhokoliv omezení.

Staré pasy jsou bezpečnostní riziko

Pas, který totiž cestovatel narychlo dostane dnes, má omezenou platnost na pouhých šest měsíců a to mu brání vyjet do zemí, které vyžadují delší platnost cestovního dokladu, nebo tam, kde chtějí již dnes biometrický pas.

Vydání pasu v normální, tedy třicetidenní lhůtě bude dál za 600 Kč pro dospělého a 100 korun pro dítě do patnácti let.

Pasy bez biometrických údajů, mj. bez digitální fotografie, „mají nízký stupeň zabezpečení proti zneužití, zejména proto, že obsahují lepenou fotografii“, zdůvodnilo vnitro návrh, aby takové doklady již skončily. Podle vnitra mohou představovat bezpečnostní riziko.

Pasy bez biometrických údajů do konce příštího roku

Cestovatel s narychlo vydaným pasem s omezenou platností by se dnes nepodíval do Číny, Austrálie, kde žádají, aby pas platil ještě půl roku po opuštění státu, do Izraele či Spojených arabských emirátů, ale ani do USA či do Kanady, kam bezpodmínečně vyžadují již nyní biometrické pasy.

České orgány budou vydávat „rychlé“ pasy s omezenou platností bez biometrických údajů do konce příštího roku. Lidé s nimi tedy budou moci cestovat až do doby, kdy jim platnost vyprší. Termín ukončení vydávání těchto dokladů – 24. listopad 2015 – je dán mezinárodní dohodou.

ČR ho sice nedodrží, protože platnost starých pasů bude dobíhat až do června 2016, nicméně prý po dohodě sankce nehrozí. O kratší lhůtu vydání pasu již ale nebude možné žádat v zahraničí u českého zastupitelského úřadu. Pas v řádném termínu, tedy 120 dní, tu bude stát dospělého 1200 a dítě 400 korun.