"Naše první děti ze zkumavky vznikaly doslova na koleně. V Československu tehdy nebyl dostupný žádný materiál, speciální stříkačky jsem sehnal na Slovensku ve Staré Turé a naše sestřičky je musely dopilovat, abychom dosáhli potřebné špičatosti. Hadičky jsem sehnal od vojáků a speciální komůrku, kde se spojuje vajíčko se spermií, vyrobil kolega v týmu," vzpomínal před dvěma lety profesor Pilka na podmínky práce v brněnské porodnici na Obilním trhu.

Spolu s dalšími embryology dosáhl světového prvenství zavedením metody GITF, což je přenos pohlavních buněk do vejcovodu.

"Za svůj úspěch dostal řadu vyznamenání a poct. V roce 1998 byl oceněn v San Francisku Světovou organizací pro léčbu neplodnosti a v roce 2000 od ministra školství obdržel medaili I. stupně za odbornou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost," sdělil Rumpík.

Od roku 2003 byl čestným členem České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.  "Na konci své kariéry působil jako přednosta Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín. Byl také členem Centrální etické komise ministerstva zdravotnictví České republiky," dodal Rumpík.