„Obrátilo se na mě několik desítek obyvatel z Husovic, kteří mě prosili, zda bych nezpochybnil volby. Vzhledem k tomu, že lidé sami byli ochotni svědčit, rozhodl jsem se po konzultacích s právníky podat návrh na neplatnost voleb a neplatnost hlasování. Spis obsahuje celkem 10 svědeckých výpovědí členů volebních komisí, obyvatel Brna-sever i dvou studentů FSS MU, kteří prováděli průzkum před volebními místnostmi. Součástí je také fotodokumentace a audionahrávka,“ uvádí Hladík.

Svědci uvádějí, že obyvatelé romské národnosti byli motivování k volbám buď za finanční prospěch (300 až 1000 korun), nebo na základě poukazu na jídlo a pití zdarma na akci, která byla uspořádána v kulturním středisku na Musilce.

„Jedná se zde o důvodné podezření, že volby neproběhly svobodně a výsledky mohou být zkreslené.“ upřesnil důvod podání žádosti Petr Hladík.

Krajský soud má teď 20 dní na to, aby rozhodl, zda se o porušení zákona jednalo či nikoli. Soud je jednoinstanční a není proti němu odvolání. Pokud by žádosti vyhověl, mohlo by se opakovat hlasování v některých okrscích či na celém Brně-severu. Případně může soud zrušit i celé volby a vypsat je znovu.