Babiš v reakci na nově vzniklou radniční koalici v Olomouci ČSSD, ODS, TOP 09KDU-ČSL, která vyšachovala z vedení města ve volbách vítězné hnutí ANO, uvedl, že ANO nemá problém být v opozici.

„Každý občan Olomouce ale ví, že ČSSD ovládá Tesařík a ODS Langer,“ dodal Babiš s tím, že situace v Olomouci neovlivní vytváření koalic se soc. dem. jinde po ČR. [celá zpráva]

„Na rozdíl od vašeho hnutí, které ovládáte z centra pouhých několik měsíců, v sociální demokracii existují již 136 let demokratické principy, které se díky této straně a jejím představitelům po roce 1918 přenesly i do fungování našeho samostatného státu,“ napsal Tesařík v dopise, který má Právo k dispozici.

 Sestavení koalice není záležitost jednotlivce

Podle senátora z těchto principů jasně vyplývá, že přijetí jakéhokoli rozhodnutí, zejména tak vážného, jakým je sestavení koalice, není a ani nemůže být záležitostí jednotlivce. „Tak tomu bylo i tentokrát, kdy k vyjednávání byl za ČSSD demokraticky zvolen vyjednávací tým, který následně všechny možné alternativy přednesl stranickým orgánům, které následně jednomyslně rozhodly o vybrané variantě koalice,“ zdůraznil Tesařík s tím, že on sám členem vyjednávacího týmu nebyl.

Senátor v dopise Babišovi doporučil, aby se seznámil se stanovami ČSSD, kde je jasně popsána struktura fungování této politické strany. „Pokud však někoho ovládám, jsem to výlučně já sám ve své práci pro veřejnost. Jako senátor se snažím spolupracovat a podporovat neziskové organizace, ale i obce, mikroregiony obcí a další subjekty, když tento můj přístup byl vždy vlídně přijat,“ konstatoval Tesařík.

 Požádal o jednání z očí do očí

Závěrem požádal Babiše, aby, pokud má nějaké výhrady k jeho práci, volil napříště raději formu kontaktu takříkajíc z očí do očí než cestu nepodložených výroků v médiích.

„Budu rád, když si tento váš přístup 'vyříkáme' třeba na jednání pléna Senátu, kterého budete přítomen. Osobně mě jako člověka mrzí váš styl, kterým hodnotíte přes média lidi, kteří opravdu nejsou žádnými 'kmotry', a jen tak prohlubujete nedůvěru široké veřejnosti ve stávající systém, který nestojí na ničem jiném než na demokratických principech. Alespoň v Olomouci tomu tak je,“ dodal senátor.

Tesařík byl olomouckým primátorem v letech 1998 až 2006, v letech 2008 až 2012 zastával post hejtmana Olomouckého kraje. V letech 2006 až 2009 byl poslancem Sněmovny. Senátorem za Olomouc a okolí je od roku 2010.