Novela zavádí několik změn. Počítá například s tím, že poslanci a výbory budou muset zdůvodňovat všechny své pozměňovací návrhy k zákonům. Navržené úpravy bude muset navíc nově schválit tzv. garanční výbor, a až poté je bude posuzovat Sněmovna na plénu.

Jermanová navrhovala, aby zákonodárci směli nově hovořit na plénu maximálně dvakrát deset minut. Proti tomu se ale většina poslanců ohradila. V minulých debatách se bouřili zejména proto, že by to podle nich znamenalo omezení svobody slova.

Poslanci nicméně souhlasili v rámci novely také s prodloužením lhůty mezi druhým a třetím čtením ze tří dnů na dva týdny. Má to zamezit tomu, aby se nehlasovalo o dostatečně prodiskutovaných návrzích. Neprošel však návrh, aby se zákony mohly projednávat ve třetím čtení také ve středu v odpoledních hodinách.

Novinkou má být také to, že se budou zveřejňovat jmenné seznamy u hlasování o pozměňovacích návrzích ve výborech.