Kalousek letos v červnu označil poslance Zdeňka Ondráčka, jenž za minulého režimu zasahoval coby člen pohotovostního pluku proti demonstrantům při tzv. Palachově týdnu, za komunistickou mlátičku a fízla. Mandátový a imunitní výbor Sněmovny mu v úterý přikázal se za to Ondráčkovi omluvit.

„Vyhodnotili jsme to tak, že slovo fízl je v zásadě slovo pejorativní a neměli bychom mluvit pejorativně na schůzi Sněmovny. Kdyby řekl pan poslanec Kalousek například ‚komunistický esenbák‘, tak by to asi do mandátového výboru nedošlo. Pokud ano, tak by asi mandátový výbor nechal tu věc být,“ řekl Novinkám místopředseda výboru Jan Chvojka (ČSSD).

„Neposuzovali jsme obsah toho výroku. Komunistický fízl - jsem osobně toho názoru, že pan Ondráček byl - ale to slovo je pejorativní a nemělo by padat na půdě Sněmovny. Je to určitý příklad pro všechny do budoucna, aby se na schůzích Sněmovny nemluvilo sprostě,“ dodal.

Tejc: Oba byli v Národní frontě

Podobný názor má i další místopředseda výboru, Matěj FichtnerANO. „Chápu, že Miroslav Kalousek řekl to, co řekl, na druhou stranu to, co chtěl vyjádřit, lze říct i slušně. Nemyslím si, že by se tam jednalo o nějaký ideologický spor, je to prostě spíš elementární lidská slušnost a kultura vystupování v Poslanecké sněmovně,“ vyjádřil se pro Novinky.

„Myslím si, že v parlamentu, pokud se navzájem kolegové kritizují, tak by měli udržet určitou formu. Ten výraz je nepochybně expresivní, kolega se cítí uražen nepochybně tou formou, o obsahu může být debata. Naučme se mluvit výrazy, které by mohly být vzorem pro zbytek společnosti,“ podotkl komunista Jiří Dolejš.

Jeroným Tejc by prý byl nejraději, kdyby se podobné osobní spory řešily mimo Sněmovnu, proto ještě před zahájením úterního řízení vyzval podle svých slov Ondráčka, aby svou stížnost na Kalouska stáhl, ovšem marně.

„Byl bych nejraději, kdyby si to pan Kalousek s panem Ondráčkem vyříkali někde za dveřmi Sněmovny, neobtěžovali Sněmovnu jeden nebo druhý svými výroky či stížnostmi. Koneckonců oba dva byli v Národní frontě, takže k sobě mají blízko. Možná pan Ondráček při svých zákrocích, které rozhodně neschvaluji, o kterých si myslím, že určitě nezvyšují jeho reputaci ve Sněmovně, tak množná chránil zrovna zájmy Národní fronty, ve které byla i Československá strana lidová, v které tehdy byl i Miroslav Kalousek,“ řekl Novinkám Tejc.

„Nastavit mantinely”

„Pokud někdo jiného uráží, ať už z jakéhokoli důvodu, tak to nepatří na půdu Sněmovny a pan Kalousek jistě - pokud mu teď projde tahle věc - příště přitvrdí vůči komukoli dalšímu z jakýchkoli důvodů. Myslím si, že to není dobře pro pověst Sněmovny,“ dodal.

Poslanec Úsvitu Martin Lank rovněž tvrdí, že výbor vyhodnotil jako problematický zejména způsob, jakým Kalousek vyzdvihl Ondráčkovu minulost. „Nejde ani tak o obsah sdělení. Že pan poslanec Ondráček dělal tenkrát to, co dělal, je neoddiskutovatelné, ale spíš jde o formu. Jde o to, abychom si stanovili nějaké mantinely, co zkrátka tady připustíme,“ řekl Novinkám.

„Kalousek prý byl zvyklý takto nazývat tyto lidi. Další lidé v této Sněmovně jsou třeba zvyklí nazývat prostitutky úplně jinak nebo mentálně postižené úplně jinak. A teď jde o to, jestli opravdu chceme, aby se tady takováto slova používala. Jak chceme, aby nás občané měli alespoň v nějaké částečné úctě, když si ji nedovedeme projevit sami sobě?“ uzavřel.

Kalousek: Nemám spor s Ondráčkem

Kalousek se v reakci ohradil proti doporučení kolegy Tejce, aby si spor vyříkal s Ondráčkem za dveřmi Sněmovny. „Pan poslanec vychází ze zcela chybné premisy. Já s panem Ondráčkem nemám žádný spor, já jsem s ním dokonce ani v životě nemluvil. Já mám jediný spor, mám spor s mandátovým a imunitním výborem, jehož je pan poslanec členem,“ řekl Novinkám.

„Mám spor s mandátovým a imunitním výborem o tom, jestli se bude mlátičkám z Palachova týdne říkat soudruh příslušník, nebo komunistický fízl. Jsem přesvědčen, že i na půdě Sněmovny se jim říká komunistický fízl,“ dodal Kalousek.