Klidová území mají být co do rozlohy menší než nynější první zóny národních parků. Bude možné v jejich rámci individuálně posoudit, kam lidé mohou vstupovat volně, kam například pouze po vyznačených stezkách nebo s průvodcem. Určující může být také roční doba s ohledem například na hnízdění ohrožených druhů.

„Revoluční novela ruší dosavadní první zóny nedostupné pro návštěvníky a zavádí tzv. klidová území, do nichž není vstup zakázán, ale bude umožněn například v některých měsících roku nebo po značených cestách, v doprovodu průvodce. Omezení vstupu mimo vyhrazené cesty a trasy v jejím pozměněném návrhu již není vázáno na zónu přírodní, ale na vymezená klidová území,“ popsala mluvčí resortu Jana Taušová.

Podpora šetrného turismu

Ministr životního prostředí Richard Brabec hovoří v této souvislosti o maximální podpoře šetrného turismu. Zároveň by se podle něj touto novelou měly posílit pravomoci obcí při projednávání klíčových dokumentů. Norma také zjednodušuje současnou legislativu ohledně národních parků, která je ještě z dob před vstupem České republiky do EU.

Pokud vše půjde dobře, předpokládá Brabec, že by norma měla jít v listopadu do Poslanecké sněmovny a účinná by mohla být v červenci příštího roku. Od té doby budou moci parky pracovat na zavádění nových pravidel, samotné nahrazování prvních zón klidovými územími by mělo začít až po roce 2017.