Biologický průzkum entomologa Aloise Pavlíčka potvrdil, že v okolí lomu se vyskytuje řada chráněných a ohrožených živočišných druhů, včetně celoevropsky chráněného přástevníka kostivalového. Jde o motýla, který patří na seznam druhů chráněných v celé Evropské unii soustavou Natura 2000.

„Věděli jsme, že údolí Rudolfovského potoka je z pohledu ochrany přírody cenné území a slouží ohroženým i běžným druhům jako důležité útočiště v okolní krajině. Nález přástevníka kostivalového to jen umocňuje,“ komentoval výsledky průzkumu Jiří Řehounek z ekologického hnutí Calla.

Také vzácný okáč

V okolí lomu žijí podle něj i další chráněné druhy, konkrétně motýli batolec duhový a červený, ropucha obecná, skokan zelený, slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková, zmije obecná, ale i další vzácný motýl světlých listnatých lesů okáč kluběnkový.

„Vzhledem k pokročilé vegetační sezóně a krátkému času od zadání průzkumu jsem se soustředil pouze na orientační biologický průzkum,“ řekl Pavlíčko.

„Důkladný průzkum během celé vegetační sezóny by jistě odhalil i další vzácné a chráněné druhy, které se v Rudolfovském lomu vyskytují, a chystané zásahy spojené s plošnou změnou vegetace by vedly k destrukci stávajících stanovišť,“ shrnul pro Právo výsledky své práce Pavlíčko.

Chtějí lom zachránit

Rudolfovské sdružení Náš domov, které se už delší dobu zasazuje o to, aby lokalita lomu zůstala nedotčená, se nyní s výsledky biologického průzkumu obrátilo na odbor životního prostředí krajského úřadu.

„Zde se totiž nyní rozhoduje o vyhlášení významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Případ se na krajský úřad vrátil poté, co soud vyhověl žalobě obce Jivno a některých vlastníků pozemků, kteří v údolí prosazují další zástavbu,“ popsal současný stav sporu o budoucnost Rudolfovského lomu představitel sdružení Náš domov Jaroslav Valevský ml.

Věří, že objev celoevropsky chráněného motýla a dalších vzácných druhů je dostatečným důvodem pro registraci lomu jako významného krajinného prvku. On i ostatní členové sdružení jsou přesvědčeni, že si ochranu rozhodně zaslouží, a to nejen kvůli chráněným druhům, ale především jako klidné místo k odpočinku a rekreaci obyvatel, které dosud není postiženo divokou výstavbou.