Všechna tři kola třetí volby přitom průběžně sledovalo v průměru deset procent diváků, informovala ČTK Česká televize (ČT), jež událost přenášela.

Podle ČT byl zájem o televizní zprostředkování všech tří prezidentských voleb celkem vyrovnaný. Přenosy prvních dvou voleb sledovalo v průměru 9,6 procenta dospělých diváků. Přednost před ostatní programovou nabídkou dávalo všem třem hlasováním 51 až 53 z každé stovky dospělých, kteří byli v tu chvíli u televizorů.

Zájem o přímé přenosy všech prezidentských voleb rostl s věkem. V třetí volbě se průměr sledovanosti celého maratonu přenosů pohyboval od 3,3 procenta ve skupině 15 až čtyřiadvacetiletých až po 25,3 procenta u seniorů. Senioři přitom byli jedinou věkovou skupinou, jejíž pozornost od první ke třetí volbě klesala.