Výjimka z unijního nařízení měla skončit letos v prosinci. Podle senátora ČSSD Karla Korytáře může být prodloužena jen jednou a nově skončí 3. prosince 2019. Prodloužení výjimky je dáno tím, že dopravci nemají šanci ovlivnit vznik zpoždění zejména kvůli stavební činnosti na tuzemských tratích. Dopravce také nemá zatížit dalšími náklady.

Nařízení Evropského parlamentu z roku 2007 ukládá dopravcům na železnici mimo jiné to, aby v případě zpoždění nad 60 minut vraceli cestujícím 25 až 50 procent jízdného.

Při zpoždění nad 60 minut už by dopravce musel zdarma zajistit občerstvení, ubytování a náhradní dopravu. I toto opatření by návrh o pět let odsunul, i když v praxi už mnohdy tato výjimka není využívána.

Výjimka se ale týká i poskytování informací o mezinárodních cestách, které by musel dopravce poskytovat ve všech prodejních místech. To by údajně znamenalo nutnost enormního proškolení personálu.